Omid skal forska på korleis korona påverkar den psykiske helsa vår. No treng han hjelp frå deg

Universitetet i Oslo (UiO) sparkar i gang ei stor korona-gransking over heile landet. Målet er å sjå korleis ein pandemi tærer på nordmenn sin psyke - og med det folk si evne til å følgja opp styremaktene sine råd og vedtak.