Skal selja lokalmat direkte til kundane via Facebook: - Det har vore populært andre stader

Av

Sal av varer skal skje meir effektivt og utan mellomledd.