Dei nye reglane er som følgjer:

  • Maksimalt 1–2 besøkjande pr. pasient pr. dag – besøka skal vere avtalt på førehand
  • Kvart besøk bør ikkje overskrida 30 minutt
  • Personar som sjølve er i karantene eller isolasjon kan ikkje kome på besøk
  • Vurdera om besøket kan utsetjast.

Dette ifølgje Helse Førde sine nettsider. Frå før var det innført påbod om munnbind for besøkjande, det gjeld framleis.