Ola Moe meiner hotellopprustinga er i rute: – Arbeidet held fram. Det har halde på sidan i haust

Det utvendige arbeidet med Hotel Mundal held fram.