Omsorgsdebatt i Vik: fryktar snøball-effekt - vil ta timeout

Av

Talet sjukeheimsplassar blir redusert frå 48 til 30 når pleie- og omsorgssektoren blir modernisert for 300 millionar kroner.