Bergar bokby, aukar til tindeveg og forsking

Av

Bokbyen i Fjærland var ute av rådmannen sitt budsjett for Vestland, no er han inne att.