Helsar skulefrukost velkomen

Av

Frå neste skuleår vil det bli innført skulefrukost ved dei vidaregåande skulane i heile Vestland.