Ventar dom i spørsmålet om sal av kraftaksjar før påske

Av

Det er venta dom i saka mellom BKK og Sogn og Fjordane fylkeskommune når det gjeld forkjøpsrett til kraftaksjar i SFE før påske.