Kraftig fall i straumprisen gir hyggeleg start på nyåret

Av

- Regnet tek ned prisen noko, men det er som oftast vinden som gjev utslag.