Tøffe kutt ventar det nye kommunestyret

Av

Politikarane i nye Sogndal kan få ein tøff start. Dei må alt i haust kutta utgifter for å få budsjettet for 2020 til å gå i hop.