Det er ny rekord, skriv Noregs Mållag i ei pressemelding. - Det er gledeleg mange som vil ha skattemeldinga på nynorsk, og fleire bør det bli før april er omme, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag. Han meiner tala viser at kravet om nynorsk står sterkt i Noreg. Frist for godkjenning av skattemelding er 30. april, og mållagsleiaren bed alle som støttar nynorsken om å gå inn på fana «Opplysningar om personlege forhold o.a.» og velja «Nynorsk» i punkt 1.5.7. - Eg er òg sikker på at mange som elles skriv nynorsk, likevel har skattemeldinga på bokmål «av gammal vane». Dette er det svært lett å retta på.Mållaget har fått statistikk frå Skattedirektoratet for 2016. I Oslo var det i 2016 17.255 personar som ville ha nynorsk skattemelding. Det gjer Oslo til den nest største nynorskkommunen i landet etter Bergen, der 27.124 kravde nynorsk skattemelding. Om tredjeplassen knivar Stord og Voss, med høvesvis 11.404 og 10.222 nynorske skattebetalarar.- Dette viser at det bur titusenvis av nynorskbrukarar i storbyane. Dei bør få møta språket sitt langt meir enn i dag, seier Magne Aasbrenn.