Oppmodar til å sjekka skattekortet

Av
DEL

- Du kan no sjekka og eventuelt endra skattekortet for 2020, skriv Skatteetaten i ei pressemelding.I skattetrekksmeldinga finn du kva for opplysningar Skatteetaten har brukt for å berekna kor mykje skatt som skal trekkjast av inntekta din neste år.Ved å logga seg inn på skatteetaten.no kan ein korrigera opplysningane. Då produserer etaten eit nytt skattekort, som arbeidsgjevar kan henta elektronisk.Om lag 4.150.000 skattepliktige får skattetrekksmelding i 2020, og det kjem inn over 1,1 millionar endringar. 87 prosent av endringane blir gjort via skatteetaten.no.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken