Inntektsauke for Sparebanken Sogn og Fjordane

Av
DEL

Tala frå årets første kvartal viser at den største banken i fylket har ei samla inntekt på 282 millionar kroner, noko som er 33 millionar meir samanlikna med det første kvartalet for eitt år sidan.Dette har samanheng med eit godt resultat frå mellom anna finansielle investeringar, vekst i netto renteinntekter og låge tap på utlån, skriv Sparebanken i Sogn og Fjordane i ei pressemelding.Banken er inne i ei tid med betydelege omstillingar som krev ny kompetanse. - Det er fullt mogleg å gjennomføra omfattande fornying av organisasjonen, og samstundes levera vekst og gode resultat, seier administrerande direktør Trond Teigene.

Artikkeltags