Krev full kompensasjon: - Det er ikkje mykje rom for lauslivnad

Av

- Skal me ikkje seia noko om at inntektene i Vestland ikkje på nokon måte heng saman med dei oppgåvene me er sette til å løysa?