Odd vil flytta rotetomta til kommunen: – Området kan karakteriserast som ei kvise i eit elles storslått landskap

Tomta som ligg ved innkøyringa til Flåm, på Brekke, har i fleire år vore eit lite innbydande område.