Nytt råd kjempar gamal kamp: – Me er ei viktig stemme

Det nye rådet for menneske med nedsett funksjonsevne er konstituert i Sogndal.