Nyopning med 500 handlande: –Butikken er blitt overraskande flott

Torsdag kunne Dagmar Nese presentera kundane for ein butikk som har gjennomgått stor endring.