Ragnhild (87) er ein av landets eldste frivillige

Av

- Det er no fordi det er kjekt å prata med folk og vera i lag. Og det er sjølvsagt også kjekt at det vert sett pris på at ein kjem.