Nye tingrettar splittar stortingsbenken: – Nærleiken til rettslokalet er viktig

Regjeringa går inn for å slå saman 60 rettskrinsar til 22, men oppretthalda alle dei 69 rettsstadene gjennom det dei kallar Sogn og Fjordane-modellen.