Slettar gamle grenser - sjå den historiske hendinga

Av

Historiske skiljelinjer må vika for den nye storkommunen.