Ei veke på og to av - Trude Jacobsen er førstestyrmann på ferja «Hardanger»

Av

I styrehuset på kjempeferja «Hardanger» er det framifrå utsyn.