Linda Beate (38) slår eit slag for mjølkeproduksjon på Vestlandet

Av

Linda Beate Mæland har fått ein meir moderne arbeidskvardag i den nye fjøsen i Vetlefjorden. Samstundes har ho valt eit yrke for livet.