Ber kommunen følgja opp nynorskvedtak: - Må ha eit godt og klart språk

Av

Mari Husabø (SV) fryktar at nynorsken sin posisjon blir svekka nasjonalt og regionalt.