Har sett seg eit ambisiøst klimamål: - Krav til nullutslepp innan ti år

Av

Samarbeidspartia Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti la fram ei poitisk plattform med ambisiøse klimamål for nye Sogndal kommune.