All vaksenopplæring skal samlast i Sogndal - kom som ei overrasking på politikarane

Av

Frode Bøthun (KrF) etterlyser betre politisk kontroll med tilrådingar frå arbeidsgrupper som har jobba med å førebu nye Sogndal kommune.