Ho skal leia Nav i den nye storkommunen

Av

Sara Christine Johnsborg er tilsett som leiar i Nav i nye Sogndal kommune