Hanna (28) fyrte opp det nye fylket: - Men Sogn og Fjordane vil sitja lenge i

Av

Blanda kjensler då storkommunen og det nye fylket vart helst velkommen.