Usemja om Nessane: Ordførarane vil møta kvarandre

Av

Den økonomiske usemja mellom Balestrand og Høyanger kan bli avgjort i ei skjønsnemnd.