Nye rundar i varslarsaka: – Kommunestyret har fleire val

Saka om erstatning til barnevernsvarslarane i Sogndal kan få si endelege løysing i kommunestyret neste veke. Då må politikarane ta visse formelle grep. Rådmann Ellen Njøs Lillevangstu peikar på fleire krav som må fyllast når eit benkeframlegg eventuelt skal vedtakast .