Ny styreleiar og banksjef på plass i Luster sparebank

– Det er viktig med god kontinuitet i den perioden banken no går inn i, med ein leiar som kjenner banken godt.