Ynskjer over ein halv milliard kroner til klimatiltak

Av
DEL

Firsten for å søke om støtte til klimatiltak for kommunar gjekk ut den 27. februar. Til saman har norske kommunar søkt om over ein halv milliard kroner gjennom Klimasats-ordninga.Stortinget har gjennom statsbudsjettet for 2019 sett av 200 millionar kroner til ordninga.Dette er det fjerde året kommunar kan søke om støtte gjennom Klimasats. I år er det 47 nye kommunar som har søkt om midlar. Det er kommunar frå alle fylka i landa som har søkt.Miljødirektoratet startar no å behandle søknadane, og alle skal vere behandla innan juli.

Artikkeltags