Desse skal representera eldre og funksjonshemma i storkommunen

Av