Likevel forventar matprodusenten ein nedgang i volum fordi grensene no er opne og fleire husstandar opplever ein trongare økonomisk situasjon.

Produksjonen av julemat vart påbyrja allereie i mars og no er maten på full fart ut i marknaden. Nortura har produsert mange tusen tonn julemat til årets jul, av desse meir enn 5500 tonn ribbe og 2500 tonn pinnekjøtt. Nortura bereknar at julemat-sesongen startar i byrjinga av november og er på høgda i vekene 47-51, med ein sterk oppgang i etterspurnaden frå restaurantmarknaden.

Tønsberg, Forus, Steinkjer og Målselv er viktige produsentar av ribbe- og svineråstoff medan Sogndal, Tynset og Gol er viktige for årets pinnekjøttproduksjon. I Sogndal byrja dei produksjonen allereie i mars. Fulle skift på dagtid og periodar med ekstravakter har gått med enkelte stadar for å få maten ferdig til jul.

– Berre på Sogndal vil eg anslå at vi brukar om lag 870 tonn råvare berre i år, noko som gir 550 tonn ferdig pinnekjøtt og pinnekjøtt av lammebog. Vi byrjar produksjonen i mars og sender dei siste forpaktingane frå oss i november, seier fungerande fabrikksjef ved Nortura Sogndal, Unn Sjøthun Uglane.

(©NPK)