Nordmenn på noregsferie kan vera ei tolmodsprøve for fastbuande

Eg skal ikkje rekka verken fly eller ferje, eg skal berre på jobb!