No startar arbeidet som skal få løyst kloakkproblemet her

Regnvatn sprengjer kapasiteten til kloakkanlegget, men no satsar kommunen på å få bukt med det.