No skal denne vegen gjerast breiare og rustast opp

Den smale vegen på Erisletta i Lærdal skal bli minst 7,5 meter brei.