No opnar dei snart dørene i skieldoradoet att- droppar buffé og satsar på dusjbooking

1. mai-helga opnar Turtagrø Hotel att, men mykje må gjerast for å sikra tilsette og gjester mot smitte.