No kjem daude hjortar ned vassdraga i hopetal

Stor vassføring i elvar gjer at mange hjortar bukkar under. Men mange er sløve til å melda frå når dei finn sjølvdauda dyr.