No kan du få del i bankoverskotet

Av
DEL

Luster sparebank delar kvart år ut ein del av overskotet til almennyttige føremål. Gåvesummen varierer frå år til år, og vert tildelt på møte i generalforsamlinga. Det enkelte lag får melding om tildeling.Lag og organisasjonar med aktivitetar som er opne for allmenta kan søkja. Søknadsfristen er 14. februar, og søkjarane må fylla ut elektronisk skjema via heimesida til banken.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken