No har Kristin (50) søkt seg ny jobb. Fire andre har søkt same stillinga

Avdelingsleiar Kristin Ryum er ein av fem søkjarar til den ledige rektorstillinga ved Sogn Jord- og Hagebruksskule.