No er stillinga utlyst og den heiter framleis kreftkoordinator: – Dette har berre vore mykje ekstra arbeid og kostnad

Reaksjonane er blanda, men alle glade for at Sogndal kommune igjen tek i bruk omgrepet kreftkoordinator.