No er arbeidet med det storstila bustadprosjektet på den gamle hotelltomta i Aurland godt i gang

- Målet er at den første blokka skal vera innflyttingsklar mars neste år.