Nekta å godta dom for overgrep mot femåring

Mannen hevda det var barnet som hadde teke initiativet.