Nei, Ecura. Sogn Avis har ikkje snudd saka på hovudet

Av

Det beviser de sjølv i innlegget dykkar.