- Tiltak etter flaum har fungert

Av

- Tiltaka som er gjennomført etter etter flaumen i 2014 har virka.