La om kursen i 30 dagar for klima og miljø

Av

Elevar og lærarar på folkehøgskulen tok utfordring på strak arm.