Rydda på fjordbotnen under nyebrua

Av

Brubygginga sette spor etter seg.