Åtvarar mot tynn is i fjellvatn

Av

- Det er livsfarleg å gå på isen som ligg på Torolmen no og fram mot påske, det vil me rå frå på det sterkaste.