Utsleppskrav kan stoppa utskiping av anortositt

Av

Nye og strenge miljøkrav i verdsarvfjorden kan føra til at Gudvangen Stein AS må vurdera å flytta utskipinga av anortositt til hamner som ikkje vert berørt av dei nye reglane.