Elevane streika for klimaet: - Me har ingen planet B

Av

Framtida betyr meir enn fråvære for årdalsselevane.